Category: Lifestyle

ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଜାଗା ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି କି ? ତା’ହେଲେ କେନ୍ଦୁଝରର ଭୀମକୁଣ୍ଡକୁ ବାଛନ୍ତୁ

କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଭୀମକୁଣ୍ଡ । ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏହି ଭୀମକୁଣ୍ଡର ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି …

ପରିଣତ ବୟସରେ “ରତିକ୍ରିୟା’

-ପୁୁରୁଷର ଯୋ÷÷ନ ଆକାଂକ୍ଷା ୬୦ରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିଥାଏ । ୭୦ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷର ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା …
Loading...