Astrology

ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କହିବ, କେମିତି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ?

ଏମିତି କୁହାଯାଏ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ଥାଏ ତେବେ ଆମକୁ ଭଲ ଜୀବନ ସାଥି ମିଳିଥାଏ । ଆଜିକାଲିର ଯୁବ ପିଢ଼ି ଅଧିକ ପ୍ରେମରେ ପଢୁଛନ୍ତି ଓ ସେଥିରୁ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଓ ଅଧିକାଂଶ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମ ତାରିଖରୁ ଜଣାପଡିବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସଫଳ ହେବ ନା ବିଫଳ ।

୧: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୧ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୧,୧୦,୧୯,୨୮ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୨, ୭, ୧୬, ୨୦, ୨୫ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ସାଥି ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ।

Loading...

୨: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୨ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୨, ୧୧, ୨୦ ଓ ୨୯ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୨, ୪, ୭, ୧୦, ୧୩ ଓ ୧୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତମ ଜୀବନ ସାଥୀ ରୂପରେ ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ଘର ସଂସାର ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି ।

୩: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୩ ଗୁରୁଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୩, ୧୨, ୨୧ ଓ ୩୦ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୩, ୧୨, ୧୫, ୧୮, ୨୪ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।

୪: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୪ ରାହୁଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୪, ୧୩, ୨୨ ଓ ୩୧ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୨, ୮, ୧୧, ୧୬, ୧୭, ୨୫ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।

୫ : ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୫, ୧୪ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ପାଇଁ ୫, ୧୪, ୧୫, ୧୬ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ନେଇ ଆସନ୍ତି ।

୬: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୬ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୬, ୧୫ ଓ ୨୪ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୩, ୬, ୧୨, ୧୫, ୧୮, ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ ଜୀବନ ସାଥୀ ହୋଇଥାନ୍ତି।

୭: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୭ କେତୁଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୭, ୧୬ ଓ ୨୫ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ୧, ୨, ୪, ୭, ୧୦, ୧୧, ୧୬ ଓ ୨୩ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଭରି ଦେଇଥାନ୍ତି।

୮: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୮ ଶନିଙ୍କ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୮, ୧୭ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୨, ୪, ୮, ୧୧, ୧୩, ୧୭ ଓ ୨୬ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲକି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି।

୯: ମୁଲ୍ୟାଙ୍କ ୯ ମଙ୍ଗଳ ଅଙ୍କ ଅଟେ । ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ବି ମାସର ୯, ୧୮ ଓ ୨୭ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ୩, ୬, ୯, ୧୫, ୧୨, ୨୭ ଓ ୧୮ ତାରିଖରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଘର ସୁଖଶାନ୍ତିରେ ଚଳେଇ ନିଅନ୍ତି ।

Loading...

Join The Discussion

Loading...