METRO TV BUREAU
Image

୬୬ ଜୀବନ ନେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା .............

ଇରାନର ଆସେମାନ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସର ଦୁଇ ଇଂଜିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଟି ଆର -୭୨ ବିମାନ ଇପି -୩୭୦୪ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୮ଟାରେ ତେହେରାନର ମେହରବାଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ୬୦ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ ୬ ଜଣ[...]Continue


ବାଲାଜୀ ଟେଲି ଫିଲ୍ମସର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ...............

ଜଣା ଶୁଣା ଟେଲି ସିରିଏଲ ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏକତା କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ବାଲାଜୀ ଟେଲି ଫିଲ୍ମସ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇନଷ୍ଟିଚୁଟ ଅଫ କ୍ରିଏଟିଭ ଏକସେଲେନ୍ସ (ଆଇସି )ର[...]Continue


୬୬ ଜୀବନ ନେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା .............

ଇରାନର ଆସେମାନ ଏୟାର ଲାଇନ୍ସର ଦୁଇ ଇଂଜିନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏଟି ଆର -୭୨ ବିମାନ ଇପି -୩୭୦୪ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ ୮ଟାରେ ତେହେରାନର ମେହରବାଡ଼ ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ୬୦ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଓ ୬ ଜଣ[...]Continue


ବାଲାଜୀ ଟେଲି ଫିଲ୍ମସର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ...............

ଜଣା ଶୁଣା ଟେଲି ସିରିଏଲ ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ଏକତା କପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ ବାଲାଜୀ ଟେଲି ଫିଲ୍ମସ ଏହାର ଶିକ୍ଷା ଓ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଇନଷ୍ଟିଚୁଟ ଅଫ କ୍ରିଏଟିଭ ଏକସେଲେନ୍ସ (ଆଇସି )ର[...]Continue